Tekrarlayan ağız ve genital bölge aft şeklinde ülserasyon ve göz bulguları yanı sıra eklem şikayetleri, damarlar  veya  merkez sinir sistemi gibi değişik sistemlerin de katıldığı iltihabi romatizmal bir hastalıktır. 

Ağız ülserleri Behcet hastalığında kadınlarda daha fazla olarak ama ortalama % 95 sıklıkta görülür. % 70 sıklıkta hastalığın ilk belirtisidir. Oniki aylık sürede en az 3 kez tekrarlaması gereklidir. Genital ülser %60-80 sıklıktadır. Ağız ülserlerinden daha derin olduklarından genellikle iz bırakarak iyileşir.  

Gözde ön veya arka üveit tekrarlayıcı özellikte seyrederse görme kaybına neden olabilir.Göz tutuluşu %20- 70 arasında olup,erkelerde daha sıktır ve ilk bulgu olarak ortaya çıkması olağan değildir. Günümüzde daha etkin tedavilerle kalıcı görme kaybı çok daha azalmıştır. 

Cilt bulguları, akne benzeri döküntüler, Eritema nodosum tarzında döküntüler, yüzeyel damar iltihapları tarzında olabilir. Deri reaksiyonun tanı amacıyla kullanılan cevabı   Paterji testi pozitif olur.

Eklemleri Etkiler mi ?

Eklem tutulumu genellikle alt taraf  eklemlerde ve bir – iki eklemde olur, geçicidir ve hasar bırakmaz. Sakroiliak eklemlerde ve omurgada  tutulum da olabilir.  

Merkez sinir sistemi tutulumu sonucu ortaya çıkan tablo hangi bölgenin tutulduğuna  bağlı olarak değişir.Bazı hastalarda bellek bozukluğu , demans ve davranış değişikliği gibi psikolojik sonuçlara yol açabilir. Bugün için Nörolojik tutulumun habercisi olabilecek bir belirteç yoktur.   

Akciğer ve sindirim sistemi tutulumu da olabilir. Arter ve venlerde tıkanma veya damar duvarı bozuklukları olabilir. 

Behçet Hastalığının Tedavisi Var mı ?

Behcet hastalığı düzelme ve alevlenme ile seyreden kronik bir hastalıktır. Hayati organ tutulumu olmadıkça seyir iyidir.  Kortizon , diğer antiromatizmal ilaçlar , kolşisin, sulfosalazin , immunsupresif ilaçlar kullanılabilir. 

Behçet Hastalığı

Close Up of irritated red blood eye..jpg
logo.png