Close Up of irritated red blood eye..jpg
logo.png

Behçet Hastalığı

Tekrarlayan ağız ve genital bölgede görülen aft şeklinde ülserasyon ve göz bulgularının yanı sıra eklem şikayetleri, damarlar veya merkezi sinir sistemi gibi değişik sistemlerin de katıldığı iltihabi romatizmal bir hastalıktır. Ağız ülserleri Behçet hastalığında kadınlarda daha sık rastlanır. %70 sıklıkta hastalığın ilk belirtisidir. Genital ülser %60-80 sıklıktadır. Ağız ülserlerinden daha derin olduklarından genellikle iz bırakarak iyileşir.  

Gözde, ön veya arka üveit tekrarlayıcı özellikte seyrederse görme kaybına neden olabilir. Göz tutuluşu %20- 70 arasında olup, erkeklerde daha sık rastlanır. Günümüzdeki etkin tedaviler sayesinde kalıcı görme kaybı ihtimali azalmıştır. 

Cilt bulguları, akne benzeri döküntüler, eritema nodosum tarzında döküntüler ve yüzeysel damar iltihapları olabilir. Deri reaksiyonunun tanısı Paterji testi aracılığı ile konur.

Eklemleri Etkiler mi ?

Eklem tutulumu genellikle alt taraf eklemlerde olur, geçicidir ve hasar bırakmaz. Sakroiliak eklemlerde ve omurgada tutulum gözlenebilir.  

Merkezi sinir sistemi tutulumu sonucu ortaya çıkan tablo hangi bölgenin tutulduğuna bağlı olarak değişir. Bazı hastalarda bellek bozukluğu, demans ve davranış değişikliği gibi psikolojik sonuçlara yol açabilir. 

Akciğer ve sindirim sistemi tutulumu da gözlenebilir. Arter ve venlerde tıkanma veya damar duvarı bozuklukları olabilir. 

Behçet Hastalığının Tedavisi Var mı ?

Behcet hastalığı düzelme ve alevlenme ile seyreden kronik bir hastalıktır. Hayati organ tutulumu olmadıkça seyir iyidir. Kortizon, diğer antiromatizmal ilaçlar, kolşisin, sulfosalazin, immunsupresif ilaçlar kullanılabilir.