Romatoid-artrit-kalbi-de-vuruyor-ae33e87
logo.png

Romatoid Artid

En sık görülen iltihaplı romatizmal hastalıktır.

El eklemleri dahil birçok eklemde ağrı , şişlik ve sabah tutukluğu ile seyreden ve tedavi edilmediği durumlarda  eklemlerde kalıcı hasar oluşturan kronik, genetik bir hastalıktır.   Dünyada bütün ırklarda rastlanır , daha çok kadınlarda görülür.

El ve ayak eklemlerini yansıra, çene eklemleri ve boyun tutulabilir. En az 1 saat süren sabah tutukluğunun  6 hafta devam etmesi gerekir.  Eklem dışında akciğer ve göz  tutulumu olabilir. 

Teşhis Nasıl Konur ?

Laboratuvar testlerinde sedimantasyon ve CRP yüksekliğinin yanı sıra romatoid faktör ve anti-CCP pozitif olabilir. Kansızlık görülebilir. İltihap göstergelerinin ( sedimantasyon ve CRP ) yüksek olması hastalığın daha ciddi seyrini gösterir. Eklemlerdeki hasar direkt radyografi ile değerlendirilir. Çok nadir olgularda MRI tercih edilebilir.

Tedavi Edilir mi ?

Tıbbi tedavisi günümüzde önemli oranda başarılıdır.  Hastalığın kronik özelliğini unutmamak ve çok uzun yıllar ilaç kullanmak gerektiğini bilmek gerekir.Tedavide yüksek doz olmayan kortizon yanı sıra, hastalık modifiye edici ajanlar olarak isimlendirilen ( salazopirin, metotreate, hidroksiklorokin, leflunomid vs.) ve son yıllarda biyolojik ajanlar ( etanercept, adalimumab ,infliximab, golimumab vs.. ) tek başına veya değişik kombinasyonlar şeklinde kullanılmaktadır. Ekleme lokal kortizon enjeksiyonları da uygun durumlarda çok etkilidir.

Kaç Yıl İlaç Kullanmak Gerekir ?

Doktorun önerdiği süre tedavinin sürdürülmesi daha olumlu sonuçlar sağlar. Genellikle uzun yani yıllar süren tedaviden sözediyoruz demektir. Ancak alınan sonuca göre ilaç dozlarını azaltmak mümkün olabilir. Mucize bir tedavisi olamadığını bilmek ve asılsız ilaç denemelerine girmemek gerekir. Bu durum sadece hastanın daha kötü olmasına, zaman , moral ve para kaybına sebep olur.

TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR.