Dermatoloji Danışma
logo.png

YAKINMA VE ÖYKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Romatizmal hastalıklarda hastalarda en sık rastlanan şikayet ağrıdır.

Ağrının yeri, şiddeti ve süresi kadar, artıran ve hafifleten faktörler de önemlidir. Ağrı eklemin kendisinde olabileceği gibi eklemin çevresindeki tendonlardan, bağlardan, yumuşak dokulardan kaynaklanabilir veya başka bir sistemden yansıyan ağrı olabilir. 

 

Eşlik eden “sabah tutukluğu” gözlenebilir. Artrozda (kireçlenme) sabah tutukluğu 30 dakikadan kısa sürerken, iltihaplı romatizmal hastalıklarda birkaç saati bulur.

 

Ağrının hangi eklemleri etkilediği, bir eklemde kalması veya gezici/kısa süre olması, eklem çevresindeki renk değişikliği de dikkate alınır.  

 

Eklemin gerekli işlevini yerine getirip getiremediği muayene ile kontrol edilir.

 

Hastalığın seyri kadar diğer sistemlere ait şikayetler ve bulgular da hekim için önemlidir.

 

Varsa eşlik eden başka hastalıklar ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler doktora aktarılmalıdır.